Niko Niko Throw & Grow Confetti

niko_niko_partyverpakking1_550_550_schaduwniko_niko_bloemen_schaduwniko_niko_partyverpakking3_550_550_schaduw

 

Niko Niko Throw & Grow Confetti is an amazingly fun idea! ¬†Throw a party, throw some confetti, and watch it grow into wildflowers! ¬†The only problem is where to throw it so it won’t get mowed down…

Advertisements